KVKK AYDINLATMA METNİ

A.S. Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri Ticaret A.Ş. (“Watsons”) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda sizleri kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1.Hangi kişisel verilerinizi topluyoruz?

Topladığımız kişisel verileri sınırlılık ve ölçülülük ilkesini gözeterek yalnızca talep ettiğiniz hizmetin en iyi şekilde verilmesi adına saklanacak ve işlenecektir. Bu bağlamda; ad, soyad ve cep telefonu numarası verileri tarafımızca talep edilmekte ve işlenmektedir.

2.Kişisel verilerinizi hangi yöntemlerle ve hangi hukuki sebebe dayalı olarak topluyoruz?

Kişisel verileriniz, www.watsonsbeautystudio.com internet sitesi üzerinden randevu işlemini tamamlayabilmeniz için toplanmaktadır. Bu kapsamda kişisel verileriniz, açık rızanıza dayalı olarak, elektronik ortamda başvuru formu doldurulması suretiyle işlenmektedir.

3.Hangi amaçlarla verilerinizi işliyoruz?

Watsons olarak, randevularınızı oluşturarak, hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için online randevu sistemini geliştirmiş bulunmaktayız. Bu kapsamda online form ile elde ettiğimiz kişisel veriler sadece randevunuzun oluşturulması amacıyla işlenebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir.

4.Kişisel Verilerinizi kiminle ve neden paylaşıyoruz?

Watsons, söz konusu kişisel verilerinizi her türlü güvenlik tedbirini alarak İngilitere’de bulunan veri merkezinde depolamaktadır. Verileriniz depolama haricinde herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşılmamaktadır.

Ancak yasal zorunluluk halinde ya da idari merciler tarafından mevzuata uygun şekilde talep edilmesi halinde; kişisel verileriniz kamu kuruluşlarıyla ya da başkaca kurumlarla paylaşılabilir. Ancak bu aktarım esnasında Watsons, gerekli güvenlik önlemlerini almakta ve daima ölçülülük ilkesine uygun hareket etmektedir.

5.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Dayalı Haklarınız Nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınızı aşağıdan takip edebilirsiniz:

a) Watsons’ın kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,

b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,

c) Watsons’ın yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ünvanı: A.S. Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri Ticaret A.Ş.
Mersis No: 0212037036401655
Adresi: Saray Mh. Site Yolu Sk. No:5 Kat:4-5 Ofis: 9-19 Ümraniye İstanbul
E-mail: beautystudio@watsons.com.tr