KİŞİSEL VERİ AÇIK RIZA METNİ

İşbu online randevu sistemine sağlamakta olduğum verilerimin A.S. Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri Ticaret A.Ş. (“Watsons”) tarafından KVK Aydınlatma Metni’ne uygun şekilde elde edilmesine, toplanmasına, kaydedilmesine, depolanmasına, değiştirilmesine, işlenmesine, saklanmasına veya farklı biçimlerde işlenmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, Watsons’ın yurtdışında bulunan veri merkezinde depolanmasına açıkça onay verdiğimi beyan ederim.